Επικοινωνία ptolemais.net

e-mail:


Θέμα:


Πληκτρολόγισε τον αριθμό της εικόνας:
Τυχαίος αριθμός

Μήνυμα:

Το παρόν blog δημιουργήθηκε με σκοπό να προωθηθεί η προσπάθεια για λίγο καλύτερο περιβάλλον στην Πτολεμαΐδα. Να δημιουργηθεί μια ομάδα ή ένας σύλλογος για αυτή την απαίτηση.
Η όλη προσπάθεια είναι μη κερδοσκοπικού σκοπού.